RPSN

Jde o zkratku pro roční procentuální sazbu nákladů. Jde o číslo, která má usnadnit orientovat se ve výhodnosti daného typu úvěru. Jde o percentuálně vyjádřený podíl z dlužné částky, kterou uživatel úvěru v období jednoho roku zaplatí – zahrnuje nejen samotné splátky, ale i úvěry a veškeré další poplatky. Ze zákona se nemusí uvádět u půjček nižších než je 5 000,- Kč.