Provoz Pujckomat.cz byl ukončen. O půjčku můžete zažádat na Zaplo.cz.

Cenové podmínky

CENOVÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PRVNÍ PŮJČKY

V případě zájmu o služby/produkty poskytovatele je klient povinen uhradit poskytovateli nevratný registrační poplatek ve výši 1,- Kč, čímž také dojde k ověření existence účtu klienta. Úhrada této částky představuje souhlas klienta s podmínkami poskytování služeb/produktů a současně slouží ke splnění povinnosti identifikovat klienta na dálku podle platných právních předpisů v oblasti ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů – požadovaná částka: 2 000,- Kč, doba trvání úvěru: 31 dní, doba splatnosti úvěru: 31 dní, výše poplatku: 0,- Kč, pevná zápůjční úroková sazba: 0%, jiné náklady: 0%, výše splátky: 2 000,- Kč, celková částka, která má být splacena: 2 000,- Kč, výše RPSN: 0% (stav ke dni 30. 5. 2017).

CENOVÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ OPAKOVANÉ PŮJČKY

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů – požadovaná částka: 12 000,- Kč, doba trvání úvěru: 31 dní, doba splatnosti úvěru: 31 dní, výše poplatku: 3 199,- Kč, pevná zápůjční úroková sazba: 0%, jiné náklady: 0%, výše splátky: 15 199,- Kč, celková částka, která má být splacena: 15 199,- Kč, výše RPSN: 1516% (stav ke dni 30. 5. 2017).

CENOVÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PŮJČKY NA SPLÁTKY

V případě zájmu o služby/produkty poskytovatele je klient povinen uhradit poskytovateli nevratný registrační poplatek ve výši 1,- Kč, čímž také dojde k ověření existence účtu klienta. Úhrada této částky představuje souhlas klienta s podmínkami poskytován služeb/produktů a současně slouží ke splnění povinnosti identifikovat klienta na dálku podle platných právních předpisů v oblasti ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů - požadovaná částka: 10 000,- Kč, poskytnutá Klientovi dne 27. 09. 2017, doba trvání úvěru: 58 dní, doba splatnosti úvěru: do 23. 11. 2017, a to ve 2 měsíčních splátkách k 23. 10. 2017 a k 23. 11. 2017 (počet a termíny splátek zvoleny Klientem), výše poplatku: 3 702,- Kč, pevná zápůjční úroková sazba: 0%, jiné náklady: 0%, výše první splátky: 6 851,- Kč, výše druhé splátky: 6 851,- Kč, celková částka, která má být splacena: 13 702,- Kč, výše RPSN: 1600,7% (stav ke dni 27. 09. 2017).